Pomůžeme vám s Výzvou - Šablony pro školy

Datum: 29.11.2022
ŠABLONY OP JAK Nabízíme Vám pomoc se získáním a navrhnutím, které šablony se pro vaši školu nejvíce hodí.
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Finanční prostředky na aktivity bude možné čerpat z výzvy ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ I s celkovou alokací 9 mld. Kč.
CÍL VÝZVY Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.
PŘEHLED ŠABLON PRO ZŠ:
Personální podpora: Školní asistent ZŠ Školní speciální pedagog ZŠ Školní psycholog ZŠ Sociální pedagog ZŠ Kariérový poradce ZŠ Dvojjazyčný asistent ZŠ
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání ZŠ: Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ
Podpora inovativního vzdělávání žáků v ZŠ: Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ
Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností: Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ Je-li součástí ZŠ také školní družina či školní klub, je možné využít i šablony určené pro tyto subjekty.
 
Minimální výše projektu:  300 000 Kč
+ (počet žáků x 3 000 Kč)
+ (počet účastníků x 2 500 Kč) – pokud je  zvoleny aktivity
+ částka připadající na maximální možný úvazek  do 31. 12. 2024 (u ZŠ s počtem žáků 180 a vyšším)
 
Délka projektu: 2 - 3 roky
Podání žádosti o podporu:
25. 5. 2022 - 28. 4. 2023 do 14 hodin

Aktuality

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám můžeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies Rozumím