Šablony pro MŠ a ZŠ I Operační program Jan Amos Komenský

CÍL VÝZVY:

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. 
PŘEHLED ŠABLON PRO ZŠ: 
Personální podpora:  Školní asistent ZŠ Školní speciální pedagog ZŠ Školní psycholog ZŠ Sociální pedagog ZŠ Kariérový poradce ZŠ Dvojjazyčný asistent ZŠ  Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání ZŠ:  Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ 
Podpora inovativního vzdělávání žáků v ZŠ:  Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ 
Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností:  Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ Je-li součástí ZŠ také školní družina či školní klub, je možné využít i šablony určené pro tyto subjekty. 
Minimální výše projektu: 100 000 Kč Maximální výše projektu: 300 000 Kč + (počet žáků x 3 000 Kč) + (počet účastníků x 2 500 Kč)  – pokud je součástí právnické osoby ŠD/ŠK a jsou pro ně zvoleny aktivity + částka připadající na maximální možný úvazek pozic školní psycholog a školní speciální pedagog do 31. 12. 2024 (u ZŠ s počtem žáků 180 a vyšším) Pro ZŠ s počtem žáků 179 a méně je podpora školního psychologa a školního speciálního pedagoga umožněna prostřednictvím pedagogicko-psychologických poraden. Předpokládá se, že pozice školního psychologa a školního speciálního pedagoga bude od 1. 1. 2025 hrazena z prostředků státního rozpočtu. Délka projektu: 2 - 3 roky 
 
Podání žádosti o podporu: 25. 5. 2022 - 28. 4. 2023 do 14 hodin

Aktuality

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám můžeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies Rozumím